#NAME? adatok bevitelekor a Microsoft Excel programba

Gyakran előfordul, hogy ez a probléma akkor keletkezik, amikor az adatokat olyan cellába kívánja beírni, amelyet a Microsoft Excel képlet helyett értelmez. Ha olyan adatokat ír be, amelyeket egyszerű szövegként szeretne értelmezni, írjon be egy idézetet (') a szöveg elejére, az alábbiak szerint.

„==== ==== vége

Ha ezt az értéket olyan cellában kapja meg, amelybe képletet ad meg, ellenőrizze, hogy a képlet megfelelően van-e formázva, és hogy a képletben hivatkozott cellák helyesek-e. Például az alábbi képletben a "BAa1" cella nem érvényes cella, és ezt a hibát okozza.

= (A1 + Baa1)

Végül győződjön meg róla, hogy Ön olyan Excel-verziót használ, amely nem angol nyelvű, és a megfelelő képleteket használja. Például, = az összeg = som néhány más nyelvi változatban.