Mi az Automata alapú programozás?

Az automata alapú programozás olyan számítógépes programozási paradigma, amely a program részeit véges automataként kezeli. Mindegyik automata egyszerre vehet egy "lépést", és a program végrehajtása egyedi lépésekre bontható. A lépések egymással kommunikálnak, ha megváltoztatják az "állapotot" jelző változó értékét, és a program vezérlő áramlását a változó értéke határozza meg.

Az "állapot" változó egyszerű enum adattípus lehet, de összetettebb adatstruktúrák használhatók. Egy gyakori technika egy állapotátmenet-tábla létrehozása, egy kétdimenziós tömb, amely minden lehetséges állapotot reprezentáló sorokat tartalmaz, és a bemeneti paramétereket képviselő oszlopokat. A táblázat értéke, ahol a sor és az oszlop megfelel, a következő állapot, amelyet a gépnek át kell váltania, ha mindkét feltétel teljesül.

Véges állapotú gép, bemenet, paradigma, programozási feltételek